Uchwały

Uchwały

Uchwała nr 102/V/09

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 05.02.2009r.w sprawie potwierdzania spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy [...]

Uchwała nr 103/V/09

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 05.02.2009r.w sprawie potwierdzania spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy [...]

Uchwała nr 29/V/09

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 08 stycznia 2009r.w sprawie zmianay wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów [...]

metryczka