Budżet na rok 2016

Budżet na rok 2016

OIL Plan 2016
I. przychody
   1. składki członkowskie 2 300 000,00
   2. wpłaty lekarzy i lekarzy stomatologów
       2.1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie praktyk  
             lekarskich
100,00
       2.2. wydanie opinii przez komisję bioetyki 110 000,00
   3. dotacje z budżetu państwa 145 100,00
   4. Sprzedaż powierzchni reklamowych(biuletyn) 75 000,00
   5. pozostałe przychody finansowe
   6. odsetki 40 000,00
   7. inne 166 644,00


RAZEM PRZYCHODY 2 836 844,00


II. Koszty rodzajowe 2 435 380,00
    1. Zużycie materiałów i energii 55 700,00
    2. Usługi obce 368 200,00
    3. Podatki i opłaty 5 000,00
    4. Wynagrodzenia /OFP,BFP/ 481 670,00
    5. Świadczenia na rzecz pracowników 102 220,00
    6. Amortyzacja 60 790,00
    7. pozostałe koszty 1 361 800,00


RAZEM KOSZTY RODZAJOWE 2 435 380,00


III. Zakup majątku 40 000,00


IV. rezerwa budżetowa


V. różnica (przychody- koszty) 361 464,00

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kluszczyńska (27 lutego 2016)
Opublikował: Marek Tokarski (8 marca 2016, 11:05:42)
Podmiot udostępniający: BIL

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 335