Budżet na rok 2015

Budżet na rok 2015


Budżet na 2015 r.
I. PRZYCHODY
1. Składki członkowskie 2 000 000,00 zł
2. Wpłaty lekarzy i lekarzy stomatologów
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie praktyk lekarskich 100,00 zł
- wydanie opinii przez komisję bioetyki 290 000,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa, w tym: 112 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Zdrowia 49 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 63 000,00 zł
4. Sprzedaż powierzchni reklamowych 60 000,00 zł
5. Odsetki 60 000,00 zł
6. Inne, w tym: 170 882,00 zł
- gospodarka 127 882,00 zł
- wynajem sali przez stażystów 25 000,00 zł
- prywatne praktyki 15 000,00 zł
- zwrot kosztów sądowych 3 000,00 zł
- sprzedaż biletów - MNwO 88 796,00 zł
Razem przychody 2 692 982,00 zł
II. WYDATKI
1. Koszty rodzajowe 2 310 997,00 zł
2. Zakup majątku 15 000,00 zł
Razem wydatki 2 325 997,00 zł
Wynik finansowy 366 985,00 zł

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kluszczyńska (17 lutego 2015)
Opublikował: Marek Tokarski (16 lutego 2016, 10:36:41)
Podmiot udostępniający: BIL

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305